Offentlig | Interiør | Rehab Edland skule, Vinje

Barne- og ungdomsskolen Edland hadde behov for en større oppgradering med ombygging og fornyelse med nytt bibliotek.

 

Stikkordene for Edland skule er altså: ombygging, rehabilitering og fornying med modernisering av interiør.

Her er et knippe bilder som viser resultatet. Her viser vi også noen av skissene før arbeidet ble igangsatt. Jobben ble utført med bygningsmessig ferdigstillelse i 2020.

Se flere prosjekter