Offentlig Idrettshall ved Lunde Barneskole, Skien

Ny idrettshall inklusiv aktivitetsrom blir del av Lunde skole. Prosjektet er utarbeidet som massivtrebygg.

Se flere prosjekter