Offentlig Idrettshall ved Lunde Barneskole, Skien

Ny idrettshall inklusiv aktivitetsrom, som blir del av Lunde skole området. Prosjektet er utarbeidet som massiv tre bygg.

Se flere prosjekter