Offentlig | Interiør Roligheden Barnehage / Samfunnshus Kristiansand

Nybygg av barnehage, samfunnshus og gymsal, i kombinasjon med utenomhusplan med nye lekeområder og amfi.

De ulike funksjonene er koblet sammen til et prosjekt.

Alt bygges i et kupert terreng. Trær skulle samtidig bevares. Det gjorde prosjektet mer komplekst og følgelig faglig mer interessant.

Den tidligere låven på stedet har vært en inspirasjon vi har tatt inn i linjene i de nye byggene.

Se flere prosjekter