Offentlig | Interiør Roligheden Barnehage / Samfunnshus Kristiansand

Nybygg barnehage, samfunnshus, gymsal og utomhusplan med ulike lekeområder og amfi. De tre ulike funksjonene er koblet sammen til et prosjekt. Kupert terreng og bevaring av noen trær gjorde prosjektet interessant. Den tidligere låven har vært inspirasjon til bebyggelse av et av bygningene.

Se flere prosjekter