TjenesterARKITEKTUR

Arkitekturen i prosjektene våre er slående, uttrykksfull, funksjonell og har en varm atmosfære. Vi er opptatt av helhetlig plandesign og kombinerer alle aspektene til et endelig resultat. Point starter med en grunnleggende prosess hvor vi analyserer behov og muligheter. Kunden er selve utgangspunktet i denne fasen, og når det diskuteres framdrift er vi framoverlent.

Helt sentralt i vår virksomhet står hensynet til funksjonalitet. Det preger vår kommunikasjon utad med kunder og kunders kunder, og innad med hverandre i Point. Idealet om funksjonalitet skal være tydelig i et hvert prosjekt – uansett størrelse, fra et overgripende helhetsperspektiv og helt ned til detaljnivå. For oss handler funksjonalitet om varige løsninger og fleksibilitet. Vi etterstreber konstant løsningsorientering basert på en resursøkonomisk tankegang. Jo sterkere det funksjonelle konseptet er, jo mer vellykket blir det.

KONSEPT­­DESIGN

Valg av konsept gjøres i samarbeid med kunder, brukere og andre samarbeidspartnere. Funksjonalitet, identitet og det finansielle utgangspunktet kobles sammen til et design. Vi jobber med grove skisser, konsepter som skaper atmosfære og inspirasjon til å fullføre med detaljert arkitektur.

Essensielt i konseptdesign er å finne optimale og realistiske utgangspunkt for prosjektene som danner et grunnlag for videre utvikling. Funksjon, volum, identitet og avgrensning og forbindelse med nærliggende område, bestemmes i konseptfasen.

Trans­formasjon

Noen av de mest spennende prosjektene for tiden er innenfor transformasjon. Der gamle bygårder blir blåst liv i og forvandles til en skinnende medalje. Ny glød sammen med nostalgi og historie.
Bruk av gamle bygninger og områder får nye funksjoner eller utvikles på nytt og til framtidig bruk – klar for nye tider. Eksisterende bykjerner eller områder med spesifikke kvaliteter blir oppdaget og får en transformasjon. Nye og interessante kombinasjoner vokser fram av etablerte boliger, næringsbygg, ulike kulturer og undervisningsbygg.

Transformasjon av eldre bygninger og områder blir mer viktig fremover. Vi tar vare på det vi har og det som kan utvikles videre, og vi ser nye muligheter.

Interiørdesign

Å skape interiør har alt å gjøre med å skape rom og identitet for mennesker. Materialvalg, form og belysning kombineres i en helhet for å skape en gunstig atmosfære. Designet tar utgangspunkt i ulike behov, aktiviteter, bygg og beliggenhet, men kanskje mest i menneskene som skal bo, jobbe og leve i omgivelsene vi skaper.

Vi benytter farger og fasonger ved å slippe de til.

I alt vi gjør, fra våre helhetskonsepter til våre interiørkonsepter, søker vi et samspill mellom kunstig belysning og dagslys. På samme måte søker vi å forene stemning og tydelighet.

Vi legger vekt på nær samhandling med ulike produsenter for å finne de beste og mest praktiske løsningene med hensyn til funksjon, materialvalg og produksjonsmetode. Vårt utgangspunkt er at godt samarbeid gir det beste resultatet.

Utvalgte prosjekter

Point 

Point har bygget opp en identitet som består i å være effektiv og aktiv. Vi er realister og løsningsorientert, og vi utvikler klare konsepter fra grove skisser til detaljert arkitektur.

Kreativitet står i sentrum for et optimalt resultat. Vi tør å utfordre grenser og rammer.

Vi er bevisst på kundekommunikasjon og er løsningsorientert – en kunde får mer enn han forventer.

Det er gøy og inspirerende å jobbe med Point og det er gøy og inspirerende å jobbe i Point.

Kontakt oss

Er du interessert i å samarbeide og jobbe
med oss? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Kontakt oss