TjenesterARKITEKTUR

Arkitekturen i prosjektene våre er slående, uttrykksfulle, funksjonelle og har en varm atmosfære. Vi har stort et fokus på helhetlig plandesign – vi kombinerer alle aspektene til et endelig resultat. Point starter med en grunnleggende prosess hvor vi analyserer behov og muligheter. Kunden er selve utgangspunktet i denne fasen, og når det diskuteres framdrift er vi framover-lent.

Helt sentralt i vår virksomhet står hensynet til funksjonalitet. Dette preger vår kommunikasjon, så vel utad – med kunder og kunders kunder, som innad – med hverandre i Point. Idealet om funksjonalitet skal være tydelig i et hvert prosjekt – uansett størrelse, fra et overgripende helhetsperspektiv og helt ned til detaljnivå. For oss handler funksjonalitet om varige løsninger og fleksibilitet. Vi etterstreber konstant løsningsorientering basert på en resursøkonomisk tankegang. Jo sterkere det funksjonelle konseptet er, jo mer vellykket blir prosjektet!

KONSEPT­DESIGN

Valg av konsept skjer i tett samarbeid med kunder, brukere og andre samarbeidspartnere. Funksjonalitet, identitet og det finansielle utgangspunktet kobles sammen til et design. Vi jobber med grove skisser, konsepter som skaper atmosfære og inspirasjon til å fullføre konseptet i detaljert arkitektur.

Essensielt i konseptdesign er å finne optimale og realistiske utgangspunkter for prosjektene – som danner et grunnlag for videre utvikling. Funksjon, volum, identitet og avgrensning samt forbindelse med nærliggende område, bestemmes i konseptfasen.

Transformasjon

Noen av de mest spennende prosjektene for tiden er transformasjon oppgavene. Der gamle bygårder blir blåst liv i og transformeres til en skinnende medalje. Ny glød sammen med nostalgi og historie.
Bruk av gamle bygninger og områder får nye funksjoner eller utvikles på nytt og til framtidig bruk – klar for nye tider. Eksisterende bykjerner eller områder med spesifikke kvaliteter blir oppdaget og får en transformasjon. Nye interessante kombinasjoner vokser av bolig funksjoner, næring, kultur og undervisning.

Transformasjon av nåværende områder blir mer og mer et viktig tema i framtiden. Vi tar vare på det vi har og det som kan utvikles videre, og vi ser nye muligheter!

Interiørdesign

Å skape interiør har alt å gjøre med å skape rom og identitet for mennesker. Materialvalg, form og belysning kombineres i en helhet for å skape en gunstig atmosfære. Designet tar utgangspunkt i ulike behov, aktiviteter, type bygg, beliggenhet, men kanskje mest den type mennesker som skal benytte de omgivelser de som vi skaper.

Vi nyter farger og fasonger ved å slippe den til.

I alt fra våre helhets-konsepter til våre interiør-konsepter søker vi et samspill mellom kunstig belysning og dagslys. På samme måte søker vi å forene stemning og tydelighet.

Vi legger vekt på tett kontakt med ulike produsenter for å finne de beste og mest praktiske løsningene – både med hensyn til funksjon, riktig materialvalg og produksjonsmetode. Vårt utgangspunkt er at samarbeidet er det mest vesentlige for det beste sluttresultatet.

 

 

 

Utvalgte prosjekter

Point 

Point har bygget opp en identitet som består i å være effektiv og aktiv. Vi er realister og løsningsorientert, og vi kombinerer dette med å lage klare konsepter, både i arkitektur og konseptdesign- fra konsept til detalj.

 

 

Vår visjon 

Kreativitet står i fokus for å få et optimalt resultat. Vi tør å utfordre grenser og rammer.

 

Vi har fokus på kundekommunikasjon og er løsningsorientert – en kunde får mer enn han forventer

 

Det er gøy og inspirerende å jobbe med Point og det er gøy og inspirerende å jobbe i Point

Kontakt oss

Er du interessert i å samarbeide og jobbe
med oss? Ikke nøl med å kontakte oss.

Kontakt oss