Offentlig | Interiør | Rehab Lunde barneskole , Skien

Skolen er et vernet bygg fra 70-tallet og skal total renoveres og bygges om til lokaler for barneskole med sløyd, heimkunnskap og teater.

Utgangspunktet er at alt skal renoveres og tilbakeføres, mens nye grep skal integreres på en forsvarlig måte.

Point har jobbet tett sammen med vernemyndigheter med å utvikle prosjektet, materialvalg, behandling av eksisterende overflater og nødvendig ombygging.

Se flere prosjekter