Offentlig | Interiør Lunde barneskole , Skien

Skolen er et vernet bygg fra 70-tallet og skal total renoveres og bygges om til lokaler for barneskolen: sløyd, heimkunnskap, teater mm. Utgangspunktet er at alt skal renoveres og tilbakeføres, mens nye grep skal integreres på en forsvarlig måte. Point har jobbet tett sammen med vernemyndigheter til å utvikle prosjektet, materialvalg, behandling av eksisterende overflater og nødvendig ombygging.

Se flere prosjekter