Miljø og bærekraftMiljøpolicy

Point har som mål å være et kompetansemiljø for miljøriktig prosjektering.

Energibesparende bygging og energioptimaliserende byggeprosesser er viktig for en bedre balanse mellom kultur og natur. Det forbedrer også rammebetingelsene for kommende generasjoner.

Det er vårt ønske å utvikle bygg for en mer energieffektiv framtid som også verdsetter interessen for estetikk, stedstilpassede løsninger, lys, rom og materialer. Vi vil utvikle bygg med lang og holdbar levetid, godt inneklima og varige materialer.

Vi tror helhetlige og integrerte byggeprosesser vil berike tradisjonell byggeteknikk. Vi tror på energioptimalisering uten å kompromisse med visjonen om en menneskelig arkitektur.

Vi gjennomfører fortløpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer i arbeid med prosjekter med ambisiøse miljøkrav. Vi ønsker å være pådrivere for gode miljøløsninger og en bærekraftig arkitektur.

SertifisertMiljøfyrtårn

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Første sertifisering er fra 2019. Miljø og bærekraft står sentralt hos oss. Sertifiseringen var derfor naturlig.

Resertifisert i mars 2023.

Vi rapporterer årlige på klima- og miljø. Rapportene er tilgjengelige for alle oppdragsgivere, leverandører og andre.

TipsSend forslag til forbedringer

Vi tar miljø, klima og bærekraft på alvor. Vi er hele tiden ute etter å bli bedre. Vi ønsker derfor tips, innspill og forslag til hvordan vi kan bli bedre.

Har du et tips til oss, blir vi glade. Send det gjerne inn til oss her.

 

ProsjekterDrammenskontoret – et miljøvalg

Liv og lære – Drammenskontoret

Inn i nye lokaler vinteren 2023. Lokalkontoret i Drammen flyttet inn i SporX-bygget på Strømsø. Bak valget ligger miljø- og bærekrafthensyn. Bygget tilfredsstiller de strengeste miljø- og bærekraftsmål, er bygget i lokalt massivtre og ligger på kollektivknutepunkt med jernbane og buss.

Grønn Byggalianse.

Vi optimaliserer vår miljøsatsing og kunnskap gjennom medlemskap i Grønn Byggalianse. Det sikrer blant annet tilgang på verdifull kompetanse for oss og andre rådgivere i byggebransjen.

Tiltak: Kursing og videreutvikling av Point-temet og BREAM-NOR sertifisering.

Effektivisering.

Effektivisering og flyt i prosjekteringer.

Tiltak: LEAN- sertifisert bedrift – gult og grønt belte.

Miljøprogram.

Point skal være en sunn og bærekraftig virksomhet. Vi tar ansvar for miljøet, klima og arbeidsmiljøet. Strukturert videreutvikling av rutiner for teamet for prosjektering av byggeprosjekter.

Tiltak: Miljøsjekkliste for alle prosjekter med utgangspunkt i Breemprosjektering og -materialvalg

Klimautslipp og forurensning.

Vi skal bidra til å holde klimautslipp og forurensning så lavt som teknologi, økonomi og praktiske løsninger gjør mulig.

Tiltak: Bruk av programmer og server/skytjenester med fokus på digital rydding. Prosjektrelatert skal materialvalg og byggemetode bidra til å minke utslippene mest mulig.