Næring | Konsept Utvikler næringsbygg i Hanekleiva

Hanekleiva Næringspark i Sande utvikles videre. Vi er i prosess for å utvikle nytt bygg for lager, logistikk og kontor.

Hanekleiva Næringspark  er på  få år utviklet som et nytt og viktig logistikknutepunkt langs E18. Næringsparken er på 460 mål og er adresse for tunge og solide aktører innen områder som lager og logistikk. Per dato er over ti ulike virksomheter etablert eller under etablering. Asko, Ramberg og Scania er blant disse. De tjener på den sentrale beliggenheten og korte avstanden til Drammen havn (15 minutter) og Oslo og Larvik innenfor 45 minutter.

Nå er vi i utviklingsfase for et nytt bygg i næringsparken. Konseptet og løsningene handler i stor grad om løsninger for effektivitet tilpasset for lager, verksted og kontor. Arbeidsvolumet er rundt 7600 kvadratmeter. Det kan bli realisert som neste bygg i næringsparken.

Konsept og utviklingsfasen for slike store bygg er spennende. Skissene nedenfor er fra starten av prosjektet. Vi har jobbet mye med konseptet siden, så her viser vi fram «arbeidsskisser fra tidlig fase».

I utviklingen av løsningene i dette konseptet legger vi  stor vekt på den interne logistikken i bygget og samhandlingen med omverdenen. Da handler det både om varer inn og ut fra bygget og byggets funksjon og virkning i samspillet med andre bygg og aktiviteter i næringsparken. Bygninger og virksomheter skal fylle egne funksjoner, men de skal også «snakke med» omgivelsene og samfunnet rundt seg også når de har særegne preg og løsninger som bygger opp under egen identitet.

Se flere prosjekter