Næring Nytt næringsbygg i Drammen

Nytt næringsbygg utgjør trinn to i Kobbervik Næringspark i Drammen. Det skal åpnes sommeren 2024.

Bygget får over 13.000 kvadratmeter fordelt på to etasjer i 14 meters høyde. Inn i bygget kommer over 100 arbeidsplasser. De fleste er knyttet til service, klargjøring og utlevering av nye biler. I tillegg kommer over 30 kontorarbeidsplasser.

Bygget har en enkel form med rene linjer som gjenspeiler bedriften som skal ta det i bruk. Vi har vektlagt tilrettelegging for optimalisering og effektivisering av drift for klargjøring og verksted for en sterk aktør i bilbransjen.

Det er satt høye miljøkrav. Bygget er prosjektert etter Breamstandard. Store overflater på fasadene og hele takoverflaten får solcelleplater. Annen energi kommer fra et eget flisfyringsanlegg

Kobbervik Næringspark er etablert på tomta til tidligere Kobbervikdalen pukkverk og ble åpnet i 2019 med ABB i første byggetrinn.

Se flere prosjekter