Offentlig | Interiør Tungtvannskjeller på Vemork

Tungtvannskjelleren til hydrogenfabrikken på Vemork skal sikres med et vernebygg som også blir nytt museumsbygg. Målene med prosjektet er flersidig: Den historiske tungtvannskjelleren skal sikres vern gjennom et nytt museumsbygg for formidling av andre verdenskrig og historisk industriarkitektur.

Tungtvannsaksjonen fra 1943 er Norges mest kjente sabotasje fra 2. Verdenskrig. Tungtvannskjelleren var en del av en stor fabrikk som var plassert foran det nåværende museumsbygget. Rester av kjelleren ble gravd ut i 2017 og hele kjelleren ble funnet intakt. Et nytt museumsbygg skal bygges som vernebygg over kjelleren. Det skal formidle andre verdenskrig og historisk industriarkitektur.

Point har designet prosjektet, som består av et bygg med form- og materialvalg som minner om den opprinnelige industriarkitekturen, men har en egen identitet. Både landskapet og eksisterende bygninger er fredet, noe som både er utfordrende og inspirerende i utforming av bygget. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med vernemyndigheter i Telemark fylkeskommune.

Se flere prosjekter