Offentlig | Interiør | Rehab Tungtvannskjeller på Vemork

Den historiske tungtvannskjelleren til hydrogenfabrikken på Vemork er sikret med et museumsbygg som også er vernebygg. Det skal formidle tungtvannsaksjonen og historisk industriarkitektur.

 

Tungtvannsaksjonen fra 1943 er Norges mest kjente sabotasjeaksjon fra andre verdenskrig. Tungtvannskjelleren var en del av en stor fabrikk som var plassert foran det nåværende museumsbygget. Rester av kjelleren ble gravd ut i 2017 og hele kjelleren ble funnet intakt. Et nytt museumsbygg  er bygget som vernebygg over kjelleren. Det skal formidle andre verdenskrig og historisk industriarkitektur.

Point har designet prosjektet, som består av et bygg med form- og materialvalg som minner om den opprinnelige industriarkitekturen. Samtidig har det en egen identitet. Både landskapet og eksisterende bygninger er fredet. Det gjorde oppgaven ekstra utfordrende og inspirerende. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med vernemyndighetene i Telemark fylkeskommune.

Da kjelleren ble gravd ut i 2017, viste det seg at den var intakt. Tiden hadde stått stille i 40 år. I sommer er dørene åpnet for publikum. Nå kan du gå der heltene gikk og på nært hold se resultatet av aksjonen som endret historien.

– Det ble tatt noen gode valg gjennom byggeperioden som har vært fordelaktig for resultatet. Bygget er tilpasset en ruin. Det har gjort sitt for utformingen, sier avdelingsleder Halvor Sælebakke i NIA (Norsk industriarbeidermuseum). Han har jobbet tett på hele prosessen.

I juni 2022 ble museumsbygget åpnet.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan det tar seg ut. I sommer får vi erfaring med hvordan det virker på formidlingen. Vi gleder oss til vår første sommersesong i det nye bygget som vi ser er et trekkplaster og som verner kulturarven fra 1943 på en god måte, sier Sælebakke.

Se flere prosjekter