Næring | Offentlig | Interiør Tungtvannskjeller Vemork

Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork. Tungtvannsaksjonen fra 1943 er Norges mest kjente sabotasje fra 2. Verdenskrig. Tungtvannskjelleren var en del av en stor fabrikk som var plassert foran det nåværende museumsbygget. Rester av kjelleren ble gravd ut i 2017 og hele kjelleren ble funnet intakt! Et nytt museumsbygg skal bygges som vernebygg over kjelleren, og skal formidle både andre verdenskrig og historisk industri-arkitektur. Point har designet prosjektet, som består av et bygg med form- og materialvalg som minner om den opprinnelige industri arkitekturen, men har en egen identitet. Både landskapet og eksisterende bygninger er fredet, noe som både er utfordrende og inspirerende til utforming av bygget. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med vernemyndigheter i Telemark Fylket.