Næring Losbygg, Langesund

Nybygg næringsbygg til los tjenester Grenland havn i Langesund.
Prosjektet blir bygget av Cubes / Sea kontainere som modullsystem. Bygget blir plassert mot havnen, og er godt synlig som ikonbygg for lostjenesten.