Bolig | Konsept | Næring Fermannsbakken, Kragerø

Konseptutvikling for næring, parkering og leiligheter i Kragerø sentrumsområde. Egen identitet med småskala fasadeutrykk, med funksjonell og konstruktiv struktur. Småskala konsept med moderne uttrykk i sentrum av gamle Kragerø.

Se flere prosjekter