Konsept | Bolig | Rehab Ombygging og nybygg med leiligheter i Tønsberg

Den tidligere politistasjonen i Farmannsveien bygges om og knyttes sammen med nybygg som gir plass til moderne leiligheter.

Det gamle trehuskvartalet ble revet for å gjøre plass til politistasjonen i Tønsberg på midten av 70-tallet. Den var i bruk fram til 1994. Nå er planen oppgradering av bygg og nybygg på fløyene som kan gi nærområdet et løft og gi plass til 28 moderne leiligheter.

Eiendomsutvikler Farmannsveien 18 AS og entreprenør Thorud Prosjekt AS vil gjøre om ubrukte kontorer til leiligheter. De ber om et oppstartsmøte med kommunen der de skal presentere planen, skriver Vestviken24.

– Bygningene er delt inn i mange næringsseksjoner, sier konsulent Stein Alvern hos utbyggeren til Vestviken24.

Prosjektet omfatter andre etasje i bygget mot Farmannsveien og to sidebygninger.

– Sidebygningene er veldig spesielle. Det er arkitektfaglig utfordrende å få til en god løsning. Vi ønsker å rive dem og bygge noe som passer bedre inn i området, sier Alvern.

Høyden på de nye byggene skal ikke overstige mønehøyden på bygg i området. De planlegges oppført i tre etasjer med en fjerde etasje på deler av taket mot øst og skal bygges med trepanel.

Se flere prosjekter