Offentlig | Interiør Tinfosbygget på Notodden

Arkitektonisk ombygging av Tinfosbygget på Notodden. Der har det blitt produsert kraft siden 1900. Den gamle hallen skal nå gjenbrukes til formidling og utstillingslokale. Birkeland forsøksfabrikk og verdensarvutstilling skal inn i bygget, som bygger bro fra industriarv til ny bruk. Den historiske identiteten er bærende i konseptet. Her skal ny funksjon og innredning gå i dialog med tidligere funksjon og industrikultur.  Prosjektet blir en del av Telemarksgalleriet.

Se flere prosjekter