Næring | Offentlig Tinfos Notodden

Arkitektonisk ombygging av Tinfos bygget, som del av kraftverk på Notodden. Den gamle hallen skal gjenbrukes til formidling + utstillings lokale. Birkeland forsøksfabrikk og verdensarv utstilling skal komme inn i bygget, som gir en inspirerende identitet fra industriarv og over i den nye bruken. Identiteten blir brukt til konseptet – ny funksjon og ny innredning som går i dialog med tidligere funksjon og industripreg.  Prosjektet blir en del av Telemarks Galleriet.