Næring | Interiør Renovering og oppgradering av kontorlokaler i Kongsberg

Fullstendig renovering og oppgradering av kontorlokaler i Kongsberg sentrum for rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse.

Her skal vi modernisere og utvikle effektive løsninger for et godt arbeidsmiljø.

Farger og materialer er valgt for å utvikle varme og trivelige arbeidsplasser.

Bruk av bilder og materialer er inspirert av området og arbeidssituasjonene med rådgivere som jobber med mange ulike og spennende prosjekter.

Designen skal bygge opp under og bidra til en profesjonell identitet for kunden som jobber med å utvikle ulike byggeprosjekter.

Se flere prosjekter