Næring | Interiør | Rehab Renovering og oppgradering av kontorlokaler i Kongsberg

Kongsberg Prosjektservice AS

Fullstendig renovering og oppgradering av kontorlokaler i Kongsberg sentrum for rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse.

– Vi er veldig fornøyde. Alt ble utført som avtalt. Lokalene ble helt fornyet. De fikk en fullstendig «make over». Alt ble nytt, fra ledninger til møbler. Det setter alle her stor pris på. Nå er det trivelig å ta imot kunder i våre egne lokaler, sier daglig leder Geir Kasin i Kongsberg Prosjektservice AS.

Kongsberg Prosjektservice er et rådgivende ingeniørfirma i byggteknikk med prosjekt- og byggeledelse. Lokalene trengte en oppgradering. Point Arkitektur fikk oppdraget med å utvikle effektive løsninger for et godt arbeidsmiljø. Farger og materialer er valgt for å utvikle varme og trivelige arbeidsplasser.

Den historiske linja og identiteten er styrket gjennom bilder og materialer som er inspirert av området og arbeidssituasjonene med rådgivere som jobber med mange ulike og spennende prosjekter. Designen skulle bygge opp under og bidra til en profesjonell identitet.

– Point prosjekterte og tegnet. Vi organiserte og utførte. Vi er veldig fornøyde. Alt ble utført som avtalt og vi har fått moderne lokaler som er  innbydende og flotte.

 

Se flere prosjekter