Bolig Omsorgsboliger Åmli

Bygget et et lite kompleks med kun 6 st omsorgsboliger, inkludert helsemiddelsentrale.  Åmli kommune ønsket fokus på trematerialer, slik det har blitt utarbeidet. Fasadekledningen og farge kombinasjonen gir prosjektet en markert utseende i Åmli sentrum.

Se flere prosjekter