Bolig Omsorgsboliger Åmli

Bygget gir plass for seks omsorgsboliger og hjelpemiddelsentral.  Åmli kommune ønsket et bygg som løfter fram tre som material, og slik er det blitt. Fasadekledningen og fargekombinasjonen gir prosjektet et markert utseende i Åmli sentrum.

Se flere prosjekter