Interiør Innredning av nye lokaler i Kværndalen i Skien

Innredning av nye lokaler i Kverndalen utvikling i Skien.

Nettburau i Skien skal inn i nye lokaler med åtte arbeidsplasser.

Vi utvikler lokalene med stor variasjon i arbeidsplasser og gir rom og plass for møter, workshop og skaper variasjon for å kunne jobb avskjermet og i fellesskap.

Identiteten skal være klar. Samtidig skal det legges til rette for variasjon og for å løse ulike oppgaver, og den enkeltes behov skal sikres for trivsel, samarbeid og gode prestasjoner.

Se flere prosjekter