Konsept | Næring BEHA kvartalet i Porsgrunn

BEHA kvartalet skal utvikles videre.  BEHA fabrikkens tidligere område i Porsgrunn er eid av Schanke eiendom. Området er i mange år brukt til næring.

Sammenslåing av Telemark og Vestfold fylkeskommuner betyr mye for utviklingen som nå skjer i Grenland.

BEHA kvartalet har en interessant beliggenhet nært Porsgrunn sentrum og jernbanen. Utviklingspotensialet er stort. I tillegg er avstanden til E18 kort. Point har laget en områdeplan som visualiserer mulighet for en helhetlig utvikling for området, med integrering av eksisterende bebyggelse og nybygg. Her ligger det godt til rette for næring, helse og undervisning.

Det skal legges stor vekt på de ubebygde delene i området og etableres gode forbindelser til offentlig trafikk. Utforming av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, samt beliggenhet til sentrum og togstasjon, gjør prosjektet bærekraftig.

Se flere prosjekter