Næring | Interiør Rehabilitering av næringsbygg i Skien

Transformasjon av et gammelt bankbygg i Skien sentrum, omtalt som «Den stygge andungen». Bygget forvandles til «en svane midt i byen». Hele bygget får ny utvendig fasade og uttrykk og skal bli moderne innvendig (eksteriør og interiør).

Alt bak fasaden ble revet og bygget opp på nytt. Fasaden fornyes i eksisterende bebyggelse i sentrumsområdet. De store glasspartiene får rik detaljering som gjør at prosjektet passer godt inn i de ulike fasadespillene i byggene rundt fra ulike aldre.

Her kommer kafé og butikk på gateplan og kontorer i etasjene over.

Se flere prosjekter