Næring | Interiør | Rehab Rehabilitering av næringsbygg i Skien

Transformasjon av et gammelt bankbygg i Skien sentrum, tidligere omtalt som «Den stygge andungen».

Det gamle bankbygget fra 1800-tallet er forvandlet fullstendig.  Det er omtale i skienby.no, som skriver at «Bygget forvandles til «en svane midt i byen».

Hele bygget er gitt ny utvendig fasade og uttrykk og står fram som moderne også innvendig. Bygget er et av flere i Skien som er modernisert og fornyet de senere årene. Vi jobbet nært sammen med Recreate (den gang het selskapet R8 Property).

– Resultatet er blitt fint. Her er det aller meste fornyet og brukerne er da også veldig godt fornøyd, sier Jarle Stensbøl i Recreate som er driftsansvarlige for bygget.

Alt bak fasaden ble revet og er bygget opp på nytt. Fasaden er fornyet og «snakker med» omgivelsene i sentrumsområdet. De store glasspartiene er gitt rik detaljering. Det gjør at bygget passer godt inn i de ulike fasadespillene til nabobyggene, så som Eeks gården litt lengre ned i samme gate.

Bankbygget gir i dag rom for kafé og butikk på gateplan og kontorer i etasjene over.

Se flere prosjekter