Næring | Interiør Rehabilitering, næringsbygg i Skien

Transformasjon av hele bygget, både interiør og exteriør. Totalt nytt fasade uttrykk i eksisterende bebyggelse i sentrumsområdet; store glasspartier, men inndelingen og en rik detaljering som gjør at prosjektet passer godt inn i de ulike fasadespill av bygg fra ulike alder.

Kontorer i etasjene, kafé og butikk i etg 1