Offentlig | Interiør Notodden videregående skole

Nybygg av teoridel og utvidelse av gymsal, inkludert treningssenter i skolebygget.

Innenfor budsjettet har vi  utarbeidet store fellesområder, med ekstra studieareal og et arkitektonisk grep med hovedsakelige kjernefunksjoner med fokus på åpenhet, sikt og kontakt mellom elevene og personalet.

Effektivt arealbruk har vært ledende i designet. Bygget er en utvidelse av eksisterende skole og er blitt et bygg som er framtidsrettet. Innenfor et stramt budsjettet har vi klart maksimal utnyttelse i tett samarbeid med Sweco.

Se flere prosjekter