Offentlig | Interiør Notodden videregående skole

Nybygg av teoridel og utvidelse av gymsal, inklusiv treningssenter. Innenfor budsjettet har vi klart å utarbeide store fellesområder, med ekstra studieareal og et arkitektonisk grep med hovedsakelige kjernefunksjoner, mye fokus på åpenhet, sikt og kontakt mellom elevene og personalet. Effektivt arealbruk har vært ledende i designet. Bygget er en utvidelse av eksisterende skole og har blitt et bygg som er framtidsrettet. Med det stramme budsjettet har vi klart maksimal utnyttelse i tett samarbeid med Sweco.

Se flere prosjekter