Næring | Interiør Notodden Energi, nybygg

Omfattende fornyelse med nybygg, utvidelse og rehabilitering av etablert bygg.

Nybygget er gitt enkle linjer med dempet farge- og materialvalg.

Interiøret er gitt mer levende identitet med trematerialer og ulik belysning.

Se flere prosjekter