Offentlig | Interiør Porsgrunn videregående skole

Rehabilitering Porsgrunn Videregående Skole, i ulike faser. Fellesområder, bibliotek, kantine, div fagrom og utomhus. Stor ombygging inkludert utarbeiding av interiør i ulike faser. Skolen har fått en stor oppgradering med en ny ungdommelig identitet.