Offentlig | Interiør | Rehab Porsgrunn videregående skole

Rehabilitering og oppfriskning i flere omganger på Porsgrunn videregående skole. Her er det utviklet endringer i ulike faser og i ulike deler av bygget. En omdreining er gitt i fellesområder, i biblioteket, i kantinen, i flere fagrom og utomhus. Her snakker vi om en større ombygging, inkludert utarbeiding av interiør i ulike faser. Skolen har fått en stor oppgradering med en ny ungdommelig identitet.

Se flere prosjekter