Næring | Interiør Lyngdal Sparebank og næringshage

Interiør for bank, næringshage og kafe. Funksjoner og interiør skal spille på lag og virke sammen.

Vi  utviklet også møterom med ulike bruksområder og størrelser. Vi har benyttet materialer i tre i kombinasjon med friske farger, gulvet er Ballon og mange vegger i glass. Belysningen er variert og tilpasset ulike soner.

Se flere prosjekter