Næring | Interiør Lyngdal Sparebank og næringshage

Interiør av banklokaler, næringshage og kafe. Funksjoner og interiør går over i hverandre. Ulike møterom, både i størrelse og bruk. Materialer i tre er kombinert med friske farger, Bolon gulv, og glassvegger. Belysningen er variert og tilpasset ulike soner.

Se flere prosjekter