Konsept | Næring Kragerø Havn, områdeutvikling

Områdeutvikling for Kragerø Havn – båt aktivitet, næring og trafikk. Kragerø Havn vil utvikle område til egen virksomhet kombinert med sjø-relatert næring og annen type kontor/handel. En spennende oppgave med flott beliggenhet. Område er under regulering.

Se flere prosjekter