Interiør | Næring Kontorlokaler for COOP, Sandefjord

Et nytt kontor for COOP administrasjonen, ombygging av eksisterende 2. etasje på COOP OBS i Sandefjord. Åpent landskap, lukkete møterom, stor variasjon av møte plasser, stillerom og sosiale områder. Åpenhet, fleksibilitet og siktlinjer ligger bak design oppgaven. Plassering i en COOP-butikk med sikt på selve butikken er et viktig element i utarbeidingen av kontor konseptet.

Se flere prosjekter