Næring | Rehab Telesenteret i Seljord

Total oppgradering av eksteriør for Telesenteret i Seljord. Det er Vest-Telemarks største kjøpesenter. I mange år har senteret blitt utvidet med lagerplass, ventilasjon, nye innganger og andre endringer. Nå er det er et behov for å gi senteret et sterk og helhetlig utseende. Hele eksteriøret fornyes. Vi pakker det inn med en ny fasade som binder alt sammen i en enhetlig profil med de nye inngangene.

Se flere prosjekter