Bolig | Konsept Klosterøya Skien, 70 leiligheter + parkering

Nybygg 70 leiligheter inkl. parkeringsanlegg. Prosjektet blir realisert på en tomt som på nåværende tidspunkt er del av elva. Fire bygg med ulike høyder, som skaper nye interessante uterom. Utforming av fasadene med terasser kobler de ulike bygg sammen til et helhetlig område.