Næring | Interiør | Rehab Åpner kontorlandskap i Sandefjord

Modernisering: Luft, landskap og identitet i ulike sosiale soner, er noen stikkord for administrasjonsbygget på kaia i Sandefjord.

Konseptet er utarbeidet for kunde. En godt etablert kontorløsning skal fornyes. Det innebærer rehabilitering av lokalene og mer åpne løsninger med 25 kontorplasser.

Kontorplassene kommer i hovedsak i åpent landskap, men i ulike soner og mellom arbeidsplassene kommer sosiale soner, møteplasser og fellesarealer for møterom, kjøkken og felles ressursbank.

Vi har lagt vekt på at alle sonene, møterommene og hele miljøet skal ha en klar og tydelig identitet. Her er det jobbet bevisst med volum, åpenhet og valg av materialer.

Bygget har en suveren beliggenhet mot fjorden. Det er en merverdi som er maksimalt utnyttet. Det skal bidra til gode arbeidsplasser og god opplevelse for dem som bruker og besøker lokalene

Se flere prosjekter