Bolig | Næring Torp Campus 2

For Pilot skolen på Torp flyplass i Sandefjord  bygges det hybler for studentene. Prosjektet er utviklet med kontainere som er stablet sammen. Kontainere blir mest mulig ferdigbygget i Kina, og transportert til byggeplassen. Konseptet er en del av CUBES  som utvikler konseptet videre med modulbaserte elementer. Elementene er fleksibel i bruk, lett å stable i opp til 8 etasjer og har en kort byggetid.

Til stedet blir fasadene og finpussing av interiør ferdigstilt.

Se flere prosjekter