Bolig Torp Campus

Hybelbygg for studentene på Pilotskolen på Torp flyplass i Sandefjord ble realisert i 2018-2019. Prosjektet er utviklet med kontainere som er satt sammen til et helhetlig bygg.

Kontainerne kom mest mulig ferdigbygget fra Kina, og ble transportert direkte til byggeplassen.

Konseptet er en del av CUBES  som videreutvikler løsningen med modulbaserte elementer. Elementene er fleksible i bruk og lette å montere opp til åtte etasjer på kort byggetid.

På byggeplassene handler mye om å få en helhetlig fasade, samt finpusse og ferdigstille interiøret.

Se flere prosjekter