Næring Næringsbygg med kai i Porsgrunn

Næringsbygg i skreddersøm med kontor, lager og produksjonsmulighet med egen dypvannskai med 77 meter sjøfront i Porsgrunn.

Næringsbygg med egen kai med 77 meter sjøfront til Porsgrunnselva. Her kan du laste og losse på relativt store båter. Den sentrale tomta er på fire mål. En unik mulighet for deg som vil ha sentral plassering, egen kai og plass til kontor, lager og produksjon.

Her er det utsikt og altså nærhet til Herøya Industripark og gode parkeringsmuligheter på eget område. Konseptet for kontorbygget er tuftet på konteinermoduler. Det blir solid med egenart og god tilrettelegging for virksomheter innenfor områder som bygg og anlegg.

Nærhet til vann og havn og industriell identitet vil passe godt også i delt løsninger med kontorfellesskap med felles tilgang til lager og produksjon.

Næringsareal med egen dypvannskai gir unike muligheter for de rette virksomhetene Beliggenheten kan være optimal strategisk med tanke på nærheten Herøya Industripark som er kjent for et mangfold med produksjons- og teknologiselskaper og utgjør et industrielt knutepunkt med et sterkt nettverk av bedrifter.

Bygget kan  tilpasses leietakers ønsker og behov, og deler av bygget kan benyttes som kontorfellesskap.

Se flere prosjekter