Konsept | Næring | Rehab Rehabilitering for Eltek

Konseptutvikling med stikkord som energieffektivisering, breamstandard og god samhandling mellom etasjene og avdelingene i hovedkontoret i Drammen.

I over 40 år har Eltek vært en pioner på kraftelektronikk og energikonvertering. I konseptutviklingen for rehabilitering av hovedkontoret i Kobbervikdalen i Drammen er det derfor natur med energieffektivisering som et nøkkelbegrep. Det samme er breamsertifisert standard og løsningene for å oppnå god samhandling mellom avdelingene, etasjene og de ulike områdene som er samlet i Drammen.

Se flere prosjekter