Bolig Boliger på Sandskjæråsen i Sandefjord

To leilighetsbygg med varierte boliger på inntil 130 kvadratmeter med gode uteplasser og to eneboliger på Sandskjærsåsen i Sandefjord. Mulig byggestart i 2023.

Sandskjæråsen utvikles til et attraktivt bo-område. De første planene kom for snart 14 år siden. Det hele har tatt litt tid, i påvente av avklart jernbanelinje med tunnelløsning.

Vi har tegnet 21 boliger i to bygg for Loftum Eiendom. I tilknytning har vi tegnet to eneboliger. Alt er ute for salg ved inngangen til sommeren 2023. Salget avgjør byggestart. Den kan komme i år.

21 av boligene er samlet i to ulike bygg. Inn i byggene kommer åtte og 13 boenheter. Der er det variasjon med ulike størrelser opptil 130 gode kvadratmeter. Alle får gode terrasseløsninger eller uteplasser.

I første bygg, som nå er ute i markedet for salg, kommer fire leiligheter på bakkeplan med hage og fire leiligheter over to plan med en stor terrasse og en enda støtte takterrasse (17 og 37 kvadratmeter store). Boligene får god standard og fleksible løsninger pluss garasje og gjesteparkering.

Se flere prosjekter