Interiør | Næring Kragerø Sparebank, Kragerø

En komplisert oppgave: To bygg skal stå, to skal rives – midt i Kragerø gamle sentrum. Konseptet tar utgangspunkt i en helhetlig plan for de ulike delene, innvendig skal eksisterende bygg og nybygg oppleves som et åpent og komfortabelt bygg.

Et nytt inngangsparti, med trapp, heis og et innvendig atrium som gir sikt gjennom hele bygget, gjennom etasjene og planløsningene. Konseptet har fokus på siktlinjer, trafikk og kontakt i hele bygget, men beholder variasjonen i uttrykket som har vært typisk for bankens bygningsmasse fram til nybygging. I 4. etg er det plassert en takterrasse og et stort åpent fellesrom under den gamle tak konstruksjonen. Point har fått hele oppdrag, fra konsept til og med interiør-utarbeiding, reguleringsplan og oppfølging. Oppdraget er et resultat av en arkitekturkonkurranse.