Interiør | Næring | Rehab Skagerrak Sparebank i Kragerø

En kompleks oppgave: To bygg skal stå, to skal rives – midt i Kragerø gamle sentrum. Konseptet tar utgangspunkt i en helhetlig plan for de ulike delene. Innvendig skal eksisterende bygg og nybygg oppleves som et åpent og komfortabelt bygg.

Oppgaven er komplisert og mangesidig. Point fikk hele oppdraget, fra konsept til interiør, inkludert reguleringsplan og oppfølging.

Konseptet innebar mye, fra nytt inngangsparti, med trapp, heis og et innvendig atrium som gir sikt gjennom hele bygget, gjennom etasjene og ny planløsning. I dette konseptet har vi hatt stor oppmerksomhet på siktlinjene, hvordan folk forflytter seg i bygget og kontakten mellom alle som jobber i eller besøker bygget. I tillegg har vi lagt vekt på å beholde variasjonen i uttrykket som har vært typisk for bankens bygningsmasse fram til nybygging. I fjerde etasje er det plassert en takterrasse og et stort åpent fellesrom. Det er etablert under den gamle takkonstruksjonen.

Oppdraget er et resultat av en arkitekturkonkurranse.

Se flere prosjekter