Bolig | Konsept Dronningensgate Sandefjord, leiligheter + parkering

Utvikling av leilighetskompleks med parkeringskjeller. Ulike bygg med felles identitet. Siktlinjer gjennom prosjektet kobler de ulike uterom sammen.  De ulike bygningene har varierende høyder, men gjennom form og identitet blir de koblet sammen til en enhet. Detaljering og materialvalg er valgt ut ifra et stort grep – som gir egen identitet, samtidig preg på individuelle leiligheter.