Konsept Dronningensgate i Sandefjord: leiligheter og parkering

Utvikling av leilighetskompleks med parkeringskjeller. Ulike bygg skal gis felles identitet. Siktlinjer gjennom prosjektet kobler ulike uterom sammen.  De ulike bygningene har varierende høyder, men gjennom form og identitet blir de koblet sammen til en enhet. Detaljering og materialvalg er valgt ut ifra et stort og felles grep – som gir egen identitet. Samtidig er det individuelle preg i de ulike leilighetene.

Se flere prosjekter