Næring | Offentlig | Rehab Gvarv omsorg/helsehus

Ombygging og utvidelse av næringsbygg til helsehus med påbygging av omsorgsboliger. Eksisterende dagligvare blir renovert og utvidet. Prosjektet får en ny og lys fasade. Bygget skal fremstå som ny markering av inngangen til Gvarv sentrum.

Se flere prosjekter