Næring | Bolig Gvarv omsorg/helsehus

Ombygging og utvidelse eksisterende næringsareal til helsehus og påbygging av omsorgsboliger. Eksisterende dagligvare blir renovert og utvidet. Prosjektet får en ny og lys fasade, og bygget skal fremstå som ny markering av inngangen til Gvarv sentrum.