Offentlig Stabbestad barnehage, Kragerø

Ny barnehage med fokus på åpenhet og fleksibilitet. Grupperom og gangareal går over i hverandre. Tårnet i midten sammen med takformen, gir et markant utrykk .

Se flere prosjekter