Bolig Omsorgsboliger på Ulefoss

Ni topp moderne omsorgsboliger i sentrum i Ulefoss.

De nye omsorgsboligene sto ferdige sommeren 2022. Da kunne de første flytte inn i bygget som ble offisielt åpnet i august 2022.

Bygget betegnes som et signalbygg, allerede mens det var under bygging, i en reportasje i Varden.. Ved åpning var bygget resultat av tre års planlegging. Det ble overlevert innenfor kostnadsrammen på 30 millioner kroner. NOBEF (Nome boligstiftelse for eldre og funksjonshemmede) satte det opp på oppdrag fra kommunen, som står for tildeling av boligene i bygget som er reist på sentrumstomten til tidligere Eidebygget.

Se flere prosjekter