Bolig | Interiør Søndersrød, Larvik

Det skal bygges  3 bygg – urban villa med totalt 15 leiligheter. Enhetene er ulike, men bygget opp med samme prinsipp løsning. Trapp og heis i midten, terrasser rund, rettet mot sol og utsikt. 5 leiligheter per bygg med integrert parkering i carporter. Disse Urban Villas fremstår som store villaer, dermed har de en identitet som er preget av småhus bebyggelse og  eksklusivt . Hver leilighet har sin egen inndeling og kvalitet. Fasadene utføres med hvit puss kombinert med varme aksent farger.