Åpning på Vemork

Skrevet: 8. juli 2022
|

I 2017 ble tungtvannskjelleren på Vemork gravd ut. Den var intakt. Det satte fart på ideen om å ta vare på kjelleren og bruke den til å formidle en av de aller viktigste sabotasjeaksjonene fra andre verdenskrig.

I 2018 startet Point på oppdraget. Det startet med design og prosjektering. Du kan lese mer om prosjektet på våre prosjektsider.

– Et spennende oppdrag. Verdensarvstedet skulle vernes. Samtidig skulle bygget bli levende, styrke formidlingen av historien, være funksjonelt og stå fram med egen identitet, sier Bart Burgerhoudt.

18. juni ble bygget åpnet. Det var høytidelig. En viktig del av krigshistorien kan nå formidles levende til alle.  En av de mange som gjorde åpningen til en festdag, var riksantikvar Hanne Geiran. Hennes tale kan du lese her.

Og på Norsk Industriarbeidermuseum står det mer om verdensarvstedet.