Offentlig Kjørbekkhøgda SFO/skole Skien

Utvidelse av eksisterende barneskole med nybygg til SFO og heimkunnskap.