Konsept | Bolig | Næring Hovlandsparken Larvik, områdeutvikling + regulering

Utvikling av gamle Hovlandsbanen til næring og boligområde, service, og utomhus. Tomten ligger ubrukt i mange år og har et stort potensiale. Det lages en helhetlig plan, en kombinasjon av boliger, næring og  service. Området knyttes sammen og kan utvikles til et levende og attraktivt knutepunkt.