Konsept | Bolig | Næring Hovlandbanen i Larvik: områdeutvikling med regulering

Hovlandbanen i Larvik kan utvikles til næring, bolig, service og friområde. Her snakker vi om en helhetlig områdeplan. I sin tid var Hovlandbanen Norges første spesialbygde travbane. Den har også vært campingplass, men nå har den ligget mer eller mindre ubrukt i flere år.  Området har et stort potensial. Den helhetlige planen utvikles med tanke på en kombinasjon av næring, bolig og service. Området kan utvikles til et levende og attraktivt knutepunkt.

Se flere prosjekter