KONSEPTDESIGN  -  UTOMHUSPLAN KVERNADALEN SKIEN

next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Utomhusplan Kvernadalen Skien
Utomhusplan Kvernadalen Skien
Utomhusplan Kvernadalen Skien
Utomhusplan Kvernadalen Skien
back

info

Utomhusplan Kvernadalen


Oppdragsgiver: Skien Kommune
Design: 2017
Samarbeid med: Sweco AS

Utomhusplan for Kverndalen - først prosjekt for utomhus som er del av bypakke Grenland.
Fokus på å oppgradere ute område, integrering av gjennomgående sykkelsti, ulike
oppholdsareal og stor variasjon lekeplasser / aktiviteter.
Hele område skal bygges om: eksisterende Lietorvet og utvidelse med leiligheter.
Kverndalen er et viktig byområde som skal forbinde denne delen med sentrum Skien.
Point er arkitekt og landskapsarkitekt.