ARKITEKTUR   -  BARNEHAGE på STABBESTAD, KRAGERØ

Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
back
Barnehage på Stabbestad, Kragerø
Barnehage på Stabbestad, Kragerø plan
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Barnehage på Stabbestad, Kragerø


Oppdragsgiver: Kragerø Kommune
Entreprenør: Veidekke
Ferdigstilt: 2010


Point arkitektur - 450 kvm barnehage for2 grupper med felles allrom i midten. Mesanin og
felles kjøkken. Høy miljøprofil, lav energibruk, og miljømerking av alle materialer som er
brukt.  Gangareal har blitt utvidet som lekeareal som forbinder alle rom. Forskjellige rom med
egne identiteter: lave rom, høye, åpne og runde, intime, samt lukkete rom for soving eller
spesielle aktiviteter. Uteområde er i størst mulig grad bevart for å ta naturen i bruk som
lekeområde.
info

logo point arkitektur
next