INTERIØR - SIRDAL SPAREBANK

Sirdal Sparebank
Sirdal Sparebank
Sirdal Sparebank
Sirdal Sparebank
Sirdal Sparebank
back
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Sirdal Sparebank Sirdal


Oppdragsgiver: Kvinesdal Sparebank
Entreprenør:  Bico 
Oppdrag 2011,  ferdigstilt 2012

En ny bankfilial , pilotprosjekt for Kvinesdal Sparebank, med moderne åpne løsninger. Et lite
areal men med maksimal utnyttelse og mulighet til å vise bankens identitet. 
info

logo point interior
next