INTERIØR - PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Porsgrunn Videregående Skole


Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune
Entreprenør: Morgan (elevtjenesten), Betonmast (bibliotek) og Sivertsen (trapperom, kantine)
Ferdigstillelse: 2017
Samarbeidspartner: ÅF Engenering AS   

Et skoleprosjekt hvor vi utvider og ombygger kantine, kjøkken, trapperom og bibliotek til dagens krav.
Mye fokus på åpenhet, lyse sterke farger, akustikk og bedre sammenheng mellom de forskjellige deler
i skolen. Elevtjenesten har fått nye lyse kontorer med en funksjonell inndeling.
info
back
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole

logo point interior