ARKITEKTUR  - PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

info
back
next

Porsgrunn Videregående Skole


Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune
Entreprenør: Morgan (elevtjenesten), Betonmast (bibliotek) og Sivertsen (trapperom, kantine)
Ferdigstillelse: 2017

Et skoleprosjekt hvor vi utvider og ombygger kantine, kjøkken, trapperom og bibliotek til dagens krav.
Mye fokus på åpenhet, lyse sterke farger, akustikk og bedre sammenheng mellom de forskjellige deler
i skolen. Elevtjenesten har fått nye lyse kontorer med en funksjonell inndeling.
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole

logo point arkitektur