ARKITEKTUR  - PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Strandgata 16   3750 DRANGEDAL
tel +47 35 99 80 20

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 98 44 90 13

kontakt

info
back
next

Porsgrunn Videregående Skole


Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune
Entreprenør: Morgan (elevtjenesten), Betonmast (bibliotek) og Sivertsen (trapperom, kantine)
Ferdigstillelse: 2017

Et skoleprosjekt hvor vi utvider og ombygger kantine, kjøkken, trapperom og bibliotek til dagens krav.
Mye fokus på åpenhet, lyse sterke farger, akustikk og bedre sammenheng mellom de forskjellige deler
i skolen. Elevtjenesten har fått nye lyse kontorer med en funksjonell inndeling.
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole
Porsgrunn Videregaende Skole

logo point arkitektur