ARKITEKTUR   -  NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
back
next
NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Notodden VGS


Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune
Entreprenør: Midt Telemark Entreprenør / Betonmast
Oppdrag 2010,  ferdigstilt august  2012

Nybygg av teoridel og utvidelse av gymsal, inklusiv treningssenter. Innenfor budsjettet har
vi klart å utarbeide store fellesområder, med ekstra studieareal og et arkitektonisk grep med
hovedsakelige kjernefunksjoner, mye fokus på åpenhet, sikt og kontakt mellom elevene og
personalet. Effektivt arealbruk har vært ledende i designet. Bygget er en utvidelse av
eksisterende skole og har blitt et bygg som er framtidsrettet.
Med det stramme budsjettet har vi klart maksimal utnyttelse i godt samarbeid med RI
Sweco.
NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE
info

logo point arkitektur