KONSEPTDESIGN  -  LILLESAND SENTER

back
next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Lillesand senter
Lillesand senter
Lillesand senter

Lillesand Senter


Oppdragsgiver: Lillesand Senter / Horisont Eiendom AS
Oppdrag: 2013

Konseptdesign / arkitektur: Lillesand senter skal utvikles videre, med mer næring, men har
også potensial til å bli nærsentrum, med flere funksjoner. Point fikk oppdrag til å se på
muligheter, utnytte arealet rund sentrum maksimalt, og lage en helhetlig plan som kan bli
grunnleggende for videre utvikling de neste årene. Mer parkering, næring, helse, kontorer og
boliger i ulike typer. Totalt inntrykk skal bli mer kraftig, og fremstår som sentrumsområde
med ny, egen identitet. Beliggenheten i nærheten av E18 og ved inngangsveg inn til
Lillesand sentrum er vesentlig .
Arbeidet med konseptdesign er et viktig del av utviklingsprosessen for området.
info