KONSEPTDESIGN  -  LEILIGHETER LEKELAND SKIEN

Lekeland Skien
Lekeland Skien
back
next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Strandgata 16   3750 DRANGEDAL
tel +47 35 99 80 20

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 98 44 90 13

kontakt

Lekeland Skien


Oppdragsgiver: Skien Boligbyggelag
Konsept + Regulering 2013 - 2014

En stor tomt tenkt som fortettingsområde. Området ble utarbeidet til boligformål med ca
250 enheter. En fast stram ramme med hensyn til plasseringen av ulike blokker, men de skal
samtidig ha mulighet for stor innbyrdes variasjon. Siktlinjer går gjennom området og tvers
gjennom de ulike rekkene. Parkeringskjeller under bakken, og et uteområde fordelt i soner
med ulik identitet og/eller tema. 
info