INTERIØR - KRAGERØ SPAREBANK

Kragero Sparebank interior
Kragero Sparebank interior
next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Kragerø Sparebank


Entreprenør: Kruse Smith, samspillskontrakt
Samarbeidspartner: Sweco RI + Ing Berntsen RIV
Innredning: Inventum SørKinnarps
Byggestart: okt 2014 

En komplisert oppgave: To bygg skal stå, to skal rives - midt i Kragerø gamle sentrum. Konseptet tar
utgangspunkt i en helhetlig plan for de ulike delene, innvendig skal eksisterende bygg og nybygg
oppleves som et åpent og komfortabelt bygg. Et nytt inngangsparti, med trapp, heis og et innvendig
atrium som gir sikt gjennom hele bygget, gjennom etasjene og planløsningene. Konseptet har fokus på
siktlinjer, trafikk og kontakt i hele bygget, men beholder variasjonen i uttrykket som har vært typisk for
bankens bygningsmasse fram til nybygging. I 4. etg blir det en takterrasse og et stort åpent fellesrom
under den gamle tak konstruksjonen. Point har fått hele oppdrag, fra konsept til og med
interiørutarbeiding, reguleringsplan og oppfølging. Oppdraget er et resultat av en arkitekturkonkurranse. 
info
Kragero Sparebank interior
Kragero Sparebank interior
Kragero Sparebank interior

logo point interior