ARKITEKTUR - KRAGERØ SPAREBANK

Kragero Sparebank interior
Kragero Sparebank
Kragero Sparebank interior
next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 995 34 047


Ferjegata 5   3921 PORSGRUNN

Papirbredden 3  3045 DRAMMEN

kontakt@pointdesign.no

Kragerø Sparebank


Oppdragsgiver: Kragerø Sparebank
Entreprenør: Kruse Smith, samspillskontrakt
Samarbeidspartner: Sweco RI + Ing Berntsen RIV
Innredning: Inventum SørKinnarps
Byggestart: okt 2014 

En komplisert oppgave: To bygg skal stå, to skal rives - midt i Kragerø gamle sentrum.
Konseptet tar utgangspunkt i en helhetlig plan for de ulike delene, innvendig skal eksisterende
bygg og nybygg oppleves som et åpent og komfortabelt bygg. Et nytt inngangsparti, med
trapp, heis og et innvendig atrium som gir sikt gjennom hele bygget, gjennom etasjene og
planløsningene. Konseptet har fokus på siktlinjer, trafikk og kontakt i hele bygget, men
beholder variasjonen i uttrykket som har vært typisk for bankens bygningsmasse fram til
nybygging. I 4. etg blir det en takterrasse og et stort åpent fellesrom under den gamle tak
konstruksjonen. Point har fått hele oppdrag, fra konsept til og med interiørutarbeiding,
reguleringsplan og oppfølging. Oppdraget er et resultat av en arkitekturkonkurranse. 
info

logo point arkitektur
back